„Výsledku dosáhneme vírou v to, že je to možné.“                                                                                                                                                            

        OBNOVA  KONDICE                                          

Vaše možnost péče o sebe sama

PROBUZENÍ ŽENY

SEMINÁŘE SE SIMONOU JANOUŠOVOU

Dva semináře s totožnou tématikou

13. 11. a 27. 11. 2021

Dobrodružná exkurze za svými hlubokými potřebami a jejich naplněním.

Tantra - radost, extáze, vášeň

Mohendžodáro, tanec

Meditace

Opečovávání se

Čas jen pro nás