Cesta tělem: komentář

Cesta tělem

Sebepoznání v pohybu

Seminář již proběhl, ale upoutávku ještě chvíli nechám :-) Byl to netradiční a úžasný zážitek z vlastních pocitů, z pochopení principů fungování našeho já, z poznání dalších možností, z nového vnímání, z propojení se sebou ... Co jsme si odnesli ze semináře na závěr? Klid, pohodu, úžas, energii ... Velmi ráda uspořádám spolu s Radanou další setkání, aby i vás vaše tělo zavedlo tam, kam samo bude chtít a kde vy mu budete moci naslouchat. Těším se na další workshop tohoto stylu. Je to skvělá zkušenost v poznání sebe sama.
Tělesné JÁ je naše první já. Je to já prožitkové, pocitové, vyjadřovací a spontánní.

Workshop vám umožní setkat se s tělem jinak, ve své vnitřní pouti po tělesném JÁ tam, kam vás samo zavede a kde bude chtít být slyšeno a vyprávět vám váš vlastní příběh.

Lektor: MUDr. Radana Syrovátková BC-DMT, odborník v oblasti tanečně-pohybové terapie, supervize, psychoterapie.