Vzdělání Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, obor FYZIOTERAPIE  2022

Využití SM systému u subakromiálního impingementu ramenního kloubu.