S čím mohu pomoci?


  • pooperační a poúrazové stavy,
  • bolestí páteře, kloubů, hlavy (migrény)
  • vadné držení těla, skolióza
  • ploché nohy, bolesti chodidel, bolesti Achillovy šlachy,
  • terapie a prevence sportovců


Nabízím také

  • SM systém
  • taping
  • masáže
  • mobilizace

Nejen řešení akutních a chronických bolestí, ale i odpočinek a klasickou masáž.